Khóa học này sẽ giúp bạn:

  • Nắm được bí quyết và quy trình chạy quảng cáo tốt nhất.
  • Biết cách lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng.
  • Cách viết nội dung quảng cáo đánh tâm lý cực tốt.
  • Nắm chân dung tâm lý khách hàng.
  • Cách tìm ý tưởng, sáng tạo hơn trong lĩnh vực marketing online.
  • Giúp bạn tăng hơn 40% doanh thu cửa hàng.